Študentské dni nitrianskych univerzít: Turnaj vo vybíjanej

Vybíjaná
Turnaj vo vybíjanej pre študentov UKF a SPU.
Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, 9.00 h

Späť