Študentské dni nitrianskych univerzít: Oceňovanie študentov SPU

Oceňovanie študentov SPU
Rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. pri príležitosti 17. novembra ocení úspešných a výnimočných študentov, ktorí reprezentujú univerzitu a svojimi aktivitami šíria jej dobré meno doma a v zahraničí. 
Miesto a čas konania: Rektorát SPU, Trieda A. Hlinku 2, zasadacia miestnosť, 1. posch., 13.30 h

Späť