Študentské dni nitrianskych univerzít: NewMeta – O2

NewMeta O2
Špeciálna ponuka programov O2 pre študentov SPU.
Miesto a čas konania: ŠD Bernoláka, 13.00 – 18.00

Späť