Študentské dni nitrianskych univerzít: Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci
Praktické ukážky a ponuka kurzov.
Miesto a čas konania: ŠD Nová Doba, 7. posch., klubovňa Miestneho spolku SČK, 17.00 h

Späť