Študentské dni nitrianskych univerzít: Erasmus Village

Erasmus Village
Zahraniční študenti študujúci na univerzite v rámci programov Erasmus, Erasmus Mundus či  v rámci bilaterálnej spolupráce ponúknu záujemcom o štúdium v zahraničí informácie „z prvej ruky“.
Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 h

Späť