Študentské dni nitrianskych univerzít: Deň kariéry SPU 2018

Deň kariéry SPU 2018
Podujatie ponúkne študentom a absolventom priestor na zoznámenie sa s ponukami práce, stáží, brigád, praxe alebo spolupráce pri bakalárskych a diplomových prácach. Súčasťou podujatia budú prezentačné prednášky zúčastnených spoločností na jednotlivých fakultách SPU.
Miesto a čas konania: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilóny A, Z, T, 8.45  – 15.00 h

Späť