Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Silová súťaž

Silová súťaž mužov a žien za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Fitštúdio UKF, B. Slančíkovej 1, Nitra, 9.00 h

Späť