Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Súťaž v plávaní

Súťaž v plávaní v jednotlivých disciplínach (podľa pravidiel) za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: bazén UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, 10.00 h

Späť