Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Propagácia zdravého životného štýlu medzi vysokoškolákmi

Na základe rozbiehajúcej sa spolupráce Katedry výživy ľudí so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a možnosťou účasti študentov študijného programu Výživa ľudí na eventoch VšZP v rámci Dní zdravia, by sme chceli podobné aktivity zrealizovať aj medzi študentmi SPU. V rámci aktivít sa podieľame na osvete zdravého životného štýlu a stravovania, kde realizujeme antropometrické merania prostredníctvom prístroja InBody s následnou konzultáciou spojenou s výkladom nameraných hodnôt a odporúčaniami, ako dosiahnuť optimálne výsledky a zlepšiť svoj zdravotný stav. Súčasne vykonávame konzultácie nielen v oblasti zdravého stravovania, ale aj liečebnej výživy, súvisiacej najmä s obezitou a zlým lipidovým profilom. Súčasťou meraní sú aj skríningové vyšetrenia hladiny cholesterolu a glukózy, taktiež spojených s konzultáciou. Vzhľadom na to, že problematika zdravej výživy je čoraz aktuálnejšia a jej vplyv na zdravie človeka je nepopierateľný, chceli by sme zvýšiť povedomie študentov SPU, ale aj zamestnancov, príp. verejnosti, že správna výživa má svoje miesto a význam, a že už malými úpravami jedálneho lístka dokážeme znížiť riziko mnohých civilizačných chorôb.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Späť