Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Oceňovanie študentov SPU

Ocenenie najlepších študentov z jednotlivých fakúlt za vynikajúce výsledky dosiahnuté v štúdiu a vzornú reprezentáciu SPU.

Miesto a čas konania: VC AgroBiotech, kongresová sála, 13.00 h

Späť