Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Mix volejbal

Turnaj v mix volejbale pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, 9.00 h

Späť