Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Hokejový pochod

Sprievodná akcia pred hokejovým zápasom medzi UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Študentský domov UKF Zobor, Študentský domov SPU Mladosť, 18.00 h

Späť