Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Diskusia s prvým porevolučným rektorom Vysokej školy poľnohospodárskej, Dr. h. c. prof. Ing. Ladislavom Kabátom, CSc.

Diskusia a priblíženie problematiky revolúcie a revolučných udalostí s prvým porevolučným rektorom VŠP.

Miesto a čas konania: VC AgroBiotech, kongresová sála, 14.00 h

Späť