Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu

Cieľom podujatia je predstaviť študentom stredných škôl plnohodnotný deň na fakulte, čo študentom dáva jedinečnú príležitosť zažiť deň ako „riadny vysokoškolák“. Na udalosť prídu študenti z partnerských stredných škôl. Pre študentov stredných škôl bude pripravený zaujímavý odborný program.

Miesto a čas konania: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, 09.00 – 14.00 h

Späť