Študentské dni nitrianskych univerzít 2019: Študentská kvapka krvi spojená so zberom šatstva

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, šatstva a hygienických potrieb v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre a s Miestny spolkom Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre.

Miesto a čas konania: priestory KC ŠD A. Bernoláka, 7.30 – 13.00 h

Späť