Identifikačné údaje SPU v Nitre v rámci programu Erasmus+


Referenčné číslo ECHE pridelené SPU v Nitre: 49045-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
 
Erasmus+ ID (Identification Code) pridelený SPU v Nitre: SK NITRA02
 
PIC (Participant Identification Code) kód pridelený SPU v Nitre: 999873382