Univerzitný informačný systém

Na SPU sa všetky vzdelávacie aktivity realizujú prostredníctvom univerzitného informačného systému UIS, ktorý rozširuje podporu informačných a komunikačných technológií nielen na oblasť vzdelávania, ale aj na oblasť vedy a výskumu, evidencie publikačnej činnosti, osobný manažment či eAgendu.

Link: https://is.uniag.sk