Univerzitný informačný systém

UIS (Univerzitný informačný systém) je webový informačný systém pre podporu komplexného riadenia univerzity. Študentom prináša rad aplikácií pre podporu štúdia.

Podrobnejšie sa zoznámite s UISom na UIS - prvé informácie pre študenta, alebo v infoletáku pre študentov prvého ročníka

Webová aplikácia UIS má adresu https://is.uniag.sk/ .

 

Mobilná apka
 

Prostredníctvom aplikácie Moje štúdium - IS4U, môžu študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity spravovať svoje štúdium aj z mobilu.

Aplikácia umožní študentovi:

- prezrieť si zapísané predmety a ich detaily,

- prihlasovať sa na skúšky,

- zobraziť si harmonogram akademického roka,

- nahliadnuť do financovania či udelených štipendií

a využiť mnoho ďalších ponúk.  

Viac informácií na https://www.moje-studium.cz/sk