Centrum informačných a komunikačných technológií

Účel a poslanie Centra IKT

 

Centrum IKT je informačným pracoviskom, ktorého poslaním je komplexné zabezpečovanie potrieb univerzity v oblasti informačných technológií a zabezpečenia výpočtovej techniky a počítačovej siete.
Centrum zabezpečuje:

  • tvorbu a rozvoj aplikačných programov pre počítače,
  • budovanie a riadenie univerzitnej počítačovej siete,
  • zabezpečovanie a rozvoj informačných systémov pre pedagogickú činnosť,  prevádzku a s tým súvisiace činnosti univerzity
  • konzultácie pracovníkom univerzity v oblasti informačných systémov a využívania zavedených IKT,
  • budovanie a prevádzku regionálneho uzla celoslovenskej počítačovej siete SANET,
  • zabezpečovanie prevádzky elektronickej pošty, informačného systému WWW, verejného FTP servera a iných internetových a intranetových služieb,
  • zabezpečenie tvorby multimediálnych produktov

Organizačná štruktúra

 • Úsek riaditeľa
 • Úsek Univerzitného informačného systému - UIS
 • Úsek serverov a sieťových aplikácií
 • Úsek technický a správa počítačovej siete

Kontakty

Systémoví integrátori