Centrum univerzitného športu SPU v Nitre

Cenník a rozvrh pre verejnosť a zamestnancov SPU

Lístky a permanentky pre vstup do bazéna a posilňovne je možné zakúpiť na vrátnici Centra univerzitného športu SPU v Nitre.

Zamestnanci majú v rámci regenerácie pracovných síl športové aktivity počas vyhradených hodín bezplatne.

Ceny vstupov do bazéna, posilňovne a rytmického štúdia v roku 2019.

Otváracie hodiny posilňovne pre verejnosť od 2.9.2019.

Cvičenie pre zamestnankyne SPU od 9.9.2019.

Rozvrh bazéna pre verejnosť

Sauna pre zamestnancov, študentov SPU a verejnosť od 8.1.2020

Kontakt: Centrum univerzitného športu SPU v Nitre, Ul. Československej armády 1, 949 76, Nitra

Tel: vrátnica CUŠ 037/641 5750, kancelária CUŠ  037/641 5450

Organizačný poriadok Centra univerzitného športu SPU v Nitre.