Aktuálne výzvy: Innovation Action – IA (Inovačné činnosti)
 
Topics:
 
SFS-08-2019: Zlepšovanie welfare hospodárskych zvierat
Deadline: 23.01.2019
 
(LC) SFS-17-2019: Alternatívne bielkoviny pre potraviny a krmoviny
Deadline: 23.01.2019
 
SFS-2472019: Inovatívne prístupy k potravinárskym systémom v mestách na báze občianskej aktivity
Deadline: 23.01.2019
 
RUR-08-2018-2019-2020: Uzatváranie kolobehu živín
Deadline: 23.01.2019
 
RUR-10-2019-2020: Nové a vznikajúce ohrozenia zdravia rastlín
Deadline: 23.01.2019
 
RUR-11-2019-2020: Udržateľné hodnotové reťazce v drevárstve
Deadline: 23.01.2019