Zrkadlisko pred aulou nadobúda pôvodnú architektonickú podobu. Premostenie bude doplnené o nový prvok

napísal

Zrkadlisko pred aulou je jedným z deviatich objektov v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré Pamiatkový úrad SR v roku 2014 vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Vybudované bolo v roku 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a odvtedy prešlo niekoľkými úpravami. V súčasnosti prebiehajú stavebné  práce, ktoré zahŕňajú kompletnú obnovu zrkadliska vrátane keramických obkladov do pôvodnej farebnej kombinácie a veľkosti, s premostením a cirkuláciou vody.

Podľa slov prorektora SPU pre investičný rozvoj Tomáša Tótha, rekonštrukcia zrkadliska bola realizovaná najmä z dôvodu jeho havarijného stavu a nevyhovujúcej statiky premostenia, ako hlavného vstupu do budovy SPU v Nitre.

„Účelom stavby je obnova zrkadliska do pôvodnej architektonickej podoby podľa projektu z roku 1961, zabezpečenie statickej únosnosti konštrukcií, vodonepriepustnosti, odstránenie nepôvodných prvkov. Premostenie bude kompletne sanované a bude doplnené o nový prvok - sklenené zábradlie,“ informoval prorektor.

Projektovanie rekonštrukcie zrkadliska, ako aj samotná rekonštrukcia, prebieha pod dohľadom a v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre. „Požiadavky KPÚ boli v navrátení zrkadliska do pôvodnej podoby, v odstránení nepôvodných prvkov - fontán, betónových ostrovčekov, nepôvodnej dlažby a obkladov, vráteniu sa k pôvodnej farebnosti zrkadliska s použitím keramických obkladov pôvodnej veľkosti,“ uviedol T. Tóth.

V zrkadlisku boli umiestnené ryby a korytnačky, do bazéna prilietali aj divé kačice. „Pôvodný projekt  hovorí o zrkadlisku ako o čistej vodnej ploche. Vzhľadom na to, ako aj z hygienického hľadiska - keďže v bazéne je malá hĺbka a v letnom období vysoké teploty - osadenie rýb ani korytnačiek do bazéna nepredpokladáme,“ povedal prorektor.

Stavebné práce na zrkadlisku začali v októbri 2020, ukončenie sa predpokladá v  júni 2021. Dodávateľom je firma Himbuilding, s.r.o., Tekovské Lužany, projekt vypracovala projekčná spoločnosť Global Design, Bernolákovo. Výška nákladov bude 413 868 eur s DPH. „Zostáva dokončiť pokládku obkladov bazénového telesa, premostenie a dokončovacie práce v okolí bazéna vrátane cirkulácie vody,“ konštatoval T. Tóth.

Univerzita plánuje rekonštrukciu aj ďalších objektov, napr. Auly SPU, budov centrálneho kampusu, ich realizácia bude závisieť od pridelených finančných prostriedkov.

 

Späť