Zlatá medaila ČAZV profesorovi Mihinovi

napísal

Na plenárnom zasadnutí Českej akadémie poľnohospodárskych vied (ČAZV), ktoré sa konalo 6. marca v aule Medelovej univerzity v Brne, odovzdal predseda ČAZV RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., najvyššie vyznamenanie akadémie "Zlatú medailu za mimoriadny prínos k rozvoju vedy a výskumu v agrárnom sektore“ predsedovi Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied prof. Ing. Štefanovi Mihinovi, PhD.

Späť