Záverečné obhajoby študentov medzinárodného MBA štúdia

napísal

V dňoch 6. a 7. septembra 2013 sa na SPU v Nitre uskutočnili obhajoby záverečných projektov dvojročného externého štúdia MBA in Agribusiness and Commerce v anglickom jazyku, ktoré je akreditované medzinárodnou sieťou AGRIMBA a prebieha pod záštitou rektora SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

Pred šesťčlennou medzinárodnou komisiou, ktorej predsedala prof. dr. Ing. Elena Horská,  úspešne obhájilo svoje práce 17 študentov zo Slovenska, Španielska, Libanonu a Taiwanu. Medzinárodnú sieť AGRIMBA v komisii zastupovali prof. David McKenzie zo Škótska a doc. Elena Kovtun z Ukrajiny.

Tretí ročník MBA študentov ukončil svoje štúdium kvalitnými prácami a na vysokej odbornej úrovni, ako konštatovali členovia komisie, nielen vďaka vlastnej usilovnej práci, ale aj zásluhou profesionálneho vedenia pedagógov Fakulty ekonomiky a manažmentu.

Späť