Žatevný veniec znamená úspešný koniec žatvy.  Z rúk predstaviteľov VPP v Kolíňanoch ho prevzala rektorka SPU

napísal

Dokončenie žatvy odpradávna symbolizovalo ozdobovanie posledného snopu či venca. Žatevné vence, uvité  z klasov a stebiel najkrajšieho obilia a ozdobené kvetmi a stuhami, sú symbolom poctivej práce tých, ktorí zveľaďujú zem a starajú sa o náš každodenný chlieb.

Na znak zdarného priebehu žatevných prác odovzdali 6. augusta predstavitelia Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., Kolíňany žatevný veniec rektorke Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Klaudii Halászovej.

Podľa slov konateľa podniku Ing. Jána Lajdu, rok 2020 začínal sejbou jarín s veľmi nízkou zimnou vodnou zásobou v pôde. „Keďže suchý apríl ešte viac zvýšil deficit vody v pôde, očakávali sme ďalší  úrodovo nepriaznivý rok,“ priznáva konateľ VPP. Prišiel však máj a potvrdilo sa, že studený máj, v stodole raj.

„Časté vodné zrážky a miernejšie teploty v máji a júni spôsobili, že zrno sa nalialo do dostatočných rozmerov a úrody obilnín a repky olejnej sú nad očakávanie dobré. Tohtoročnú žatvu sme začali o dva týždne neskôr ako vlani a skončili sme v posledných júlových dňoch. Úrody pšenice ozimnej sme dosiahli 7,01 t. ha-1  a jačmeňa jarného 6,22 t. ha-1. Repka olejná aj napriek poškodeniu kvetov jarnými mrazíkmi dosiahla 3,53 t.ha-1,“ hodnotí Ing. Ján Lajda a dodáva: „S dosiahnutými výsledkami žatvy 2020 sme spokojní, pričom veľká vďaka patrí všetkým pracovníkom Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., ktorí sa zúčastnili na zberových prácach.

Späť