V botanickej záhrade otvorili jedinečnú výstavu orchideí

napísal

Aj keď podľa kalendára i pohľadu z okna kraľuje ešte februárová zima, pri vstupe do skleníkov Botanickej záhrady našej univerzity sa návštevník ocitne akoby v inom svete. Vo svete tisícich farieb, tvarov a vôní. Odborníka aj laika očarí Nežná krása orchideí. Týmito slovami pozývajú zamestnanci botanickej záhrady  návštevníkov do svojich priestorov v areáli univerzity na výstavu, ktorá bude záujemcom k dispozícii každý deň od 19. februára do 11. marca tohto roku. Navyše, o pestovaní a využití orchideí vo floristike sa dozvedia viac na seminári, ktorý sa bude konať 21. februára.

Na slávnostnom otvorení výstavy orchideí privítala riaditeľka Botanickej záhrady Ing. Erika Mňahončáková, PhD., prítomných, medzi nimi predstaviteľov vedenia univerzity, prorektorov prof. RNDr. Zdenku Gálovú, CSc., doc. Ing. arch. Robertu Štěpánkovú, PhD., prof. Ing. Jána Gaduša, PhD., ako aj riaditeľku Výskumného centra AgroBioTech, doc. Ing. Tatianu Bojňanskú, CSc. Profesorka Zdenka Gálová vo svojom krátkom príhovore poďakovala zamestnancom BZ za ich prácu a vyzdvihla úspechy, ktoré v doterajšom období dosiahli, v zmysle poslania tohto špecifického pracoviska. Pripomenula aj ich zásluhu na propagácii našej univerzity. Jej slová podporil aj prorektor Ján Gaduš, ktorý zdôraznil, že za ostatné štyri roky badať veľký progres na pracovisku, a to aj vďaka krásnym podujatiam, ktoré počas celého roka organizuje, čím šíri dobré meno botanickej záhrady na Slovensku aj v zahraničí.

Prví návštevníci sa v sprievode riaditeľky Ing. Eriky Mňahončákovej a vedúcej oddelenia skleníkových kultúr a biotechnológií Ing. Margity Záhorskej prešli dvoma skleníkmi a vypočuli si veľa zaujímavostí  z ríše orchideí. Nachádza sa tu 75 rodov a 210 druhov orchideí, pravda, nie všetky sú teraz v kvete. Keďže orchidey u nás kvitnú od októbra do februára, návštevníkov postupne prekvapuje farebná aj druhová rozmanitosť kvetov.

Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa môže pochváliť vlastným hybridom papučky, ktorý práve kvitne. Ako hovorí Ing. Záhorská, nie je ešte oficiálne zapísaný do zoznamu hybridov, pretože šľachtenie je beh na dlhé trate. Skúšali medzidruhové kríženie, aj kríženie v rámci druhu. Keď semeno dozrelo, vysiali ho v našom laboratóriu a rastliny po siedmich rokoch zakvitli. Ako hovorí odborníčka, hybrid musia sledovať niekoľko rokov, až potom ho možno zapísať do zoznamov...

Seminár o pestovaní orchideí

V rámci výstavy sa konal aj odborný seminár, venovaný pestovaniu orchideí. S prednáškou vystúpila Ing. M. Záhorská, z Botanickej záhrady SPU a  Ing. R. Bartolen, ktorý predviedol použitie orchideí v aranžmánoch, kyticiach. Jeho kolekcia Jungle flowers je odzrkadlením modernej floristiky v spojení s exotickými kvetmi. Na seminári sa zúčastnilo 150 návštevníkov, z toho 40 študentov Strednej odbornej školy z Rakovíc.

 

Výstava je otvorená do 11. marca (každý deň od 9.00 do 16.00 h)

KP

Orchidey (Orchidaceae – vstavačovité) sú najrozšírenejšou čeľaďou na Zemi.  Hlavnou  zónou ich výskytu sú trópy Ameriky, Ázie a Afriky,  rastú však aj v oblastiach mierneho pásma na južnej i severnej pologuli. Čeľaď zahŕňa osemsto až tisíc popísaných rodov a približne 30-tisíc druhov. Okrem botanických druhov je známych vyše 100-tisíc rôznych kultivarov a hybridov. Rastú v nížinách, veľhorách, v pôde i v korunách stromov, na skalách, pod zemou či na stromoch.  Väčšina u nás pestovaných druhov patrí k tropickým epifytom, čo znamená, že rastú na iných rastlinách. Ich korene sú vystavené svetlu a fotosyntetizujú.

Prvá zmienka o pestovaní orchideí pochádza z 12. storočia z Číny, v tej dobe bolo popísaných približne 40 rôznych druhov. Do Európy sa dostali začiatkom 17. storočia sa z Ameriky a neskôr z Ázie. Dlho cestu prežil iba zlomok rastlín a prvým pestovateľom chýbali skúsenosti, preto boli veľmi vzácne a drahé.  Koncom 19. storočia už boli  podmienky na ich pestovanie pomerne známe a darilo sa im aj v domácnostiach. Na začiatku 20. storočia sa rozšírili po celej Európe a začali sa predávať ako rezané kvety.

 

Späť