Vzdelávanie seniorov na vidieku odštartovalo vinárstvom

napísal

Vzdelávacím programom vinárstvo sa posledný májový týždeň začala v obciach Poľný Kesov a Malé Vozokany pilotná výučba seniorov na vidieku, ktorá je súčasťou projektu celoživotného vzdelávania na SPU v Nitre. Počas nasledujúcich šiestich týždňov sa účastníci oboznámia s problematikou vybraných vzdelávacích programov prostredníctvom výučbových filmov a pracovných zošitov.

 Seniori si v rámci troch modulov budú môcť vybrať z 21 vzdelávacích programov. Študijné materiály a didaktické pomôcky pre nich vytvorili pedagógovia všetkých šiestich fakúlt SPU.

Podľa slov vedúcej Kancelárie celoživotného vzdelávania na SPU v Nitre doc. Mgr. Ing. Danky Moravčíkovej, PhD., obraz modernej komplexnej univerzity neznamená  len napĺňanie úloh v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj schopnosť prispieť k rozvoju regionálnej komunity, v ktorej univerzita sídli.  Okrem dvoch základných úloh plní teda SPU aj úlohy súvisiace s  tzv. treťou misiou, ktorej súčasťou je i  celoživotné vzdelávanie. Jednou z  cieľových skupín sú seniori, pre ktorých SPU v Nitre už viac ako dvadsať rokov poskytuje vzdelávanie formou štandardného modelu Univerzity tretieho veku. Nedostatočná dostupnosť seniorského vzdelávania pre ľudí z vidieckych obcí iniciovala projekt Vidieckej univerzity tretieho veku, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť inovatívny model sprístupňujúci toto záujmové vzdelávanie aj v rurálnom prostredí.

Atmosféra úvodných stretnutí potvrdila opodstatnenosť myšlienky projektu, ktorý vyvrcholí 3. júla podujatím Deň VUTV na SPU v Nitre.

Viac informácií na http://www.vutv.uniag.sk/

Späť