Do projektu Vyšehradské zelené univerzity je zapojená aj SPU v Nitre

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je súčasťou projektu V4 Green Universities (V4GU), ktorý združuje zelené univerzity vo vyšehradskom priestore. Ďalšími členmi projektu sú Univerzita Pécs (Maďarsko), Česká zemědělská univerzita v Prahe (Česká republika), Univerzita Kragujevac (Srbsko) a Ukrajinská národná lesnícka univerzita.

"Cieľom projektu je prepojiť univerzity, ktorým záleží na svojom prostredí, aktívne pracujú na svojich „zelených“ riešeniach a motivujú svojich študentov, aby sa zamýšľali nad environmentálnymi dopadmi našich každodenných činností," informoval prorektor SPU pre strategický rozvoj doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

Podľa slov Ing. Andreja Tárníka, PhD., jedného z riešiteľov, v rámci projektových aktivít prebehla spoločná konferencia partnerských univerzít ako aj ďalších univerzít z Európy a zo sveta, ktoré hľadajú inšpiráciu pre vlastné enviroprojekty. Ďalšími plánovanými projektovými aktivitami je video kampaň s cieľom šíriť povedomie o témach kvality životného prostredia, workshop odborníkov, miestnej správy, vedcov a aktivistov a najmä súťaž, ktorej cieľom je zvýrazniť záujem našich študentov o aktuálne otázky klimatických zmien, environmentálnu stopu a ďalšie „zelené témy“. Podrobnosti súťaže budú zverejnené začiatkom roku 2021.

"Teší nás, že sa hrdo môžeme hlásiť medzi zelené univerzity a sme inšpiráciou aj pre iné univerzity," dodáva Ing. Tárník.

Projekt je podporený Vyšehradským fondom.

Späť