VPP zrekonštruoval priestory na farme v Oponiciach

napísal

Manažment Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch, 18. októbra prezentoval vedeniu SPU zrekonštruované priestory na veľkokapacitnej farme v Oponiciach, ako aj ďalšie plány do budúcnosti, súvisiace s výstavbou agroturistického zariadenia.

Ako informoval riaditeľ podniku Ing. Peter Brezovský PhD., rekonštrukčnými prácami, realizovanými počas dvoch rokov z vlastných zdrojov VPP, sa obnovila hlavná budova (strecha, výmena podláh a okien, vnútorná maľovka, ústredné kúrenie), zrekonštruovali sociálne zariadenia, šatne pre študentov a miestnosti pre vedenie farmy a pedagóga. Obnovenie priestorov je ďalším krokom k modernizácii prostredia farmy a k skvalitneniu realizácie praktickej výučby študentov. Pracovisko sa sústredilo do moderne riešeného priestoru, ktorý je na výkon jeho činnosti vhodnejší, poskytuje vyššiu hygienickú úroveň a v neposlednom rade aj estetickú stránku. „Nové priestory budú jednoznačne prínosom pre študentov, pedagógov a pracovníkov farmy,“ konštatoval dekan FAPZ prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., a dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. Za pracovné nasadenie pri realizácii rekonštrukcie riaditeľ VPP poďakoval svojim spolupracovníkom - Ing. Jozefovi Pružinskému a Dušanovi Gašparovičovi.

VPP začal aj s realizáciou projektu Prestavba rodinného domu na penzión, schváleného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ktorý je realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Penzión v Oponiciach s kapacitou 20 ubytovacích miest bude zameraný ako agroturistické zariadenie a využívať sa aj pre študentov SPU počas praxe na VPP. 

tl_files/download/Pictures/Novinky/VPP/P1100636.JPG

Späť