Virtuálna študovňa učebnicovej literatúry

napísal

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v októbri otvorila novú študovňu – tento raz virtuálnu. Cieľom projektu je otestovať záujem študentov SPU o skriptá a učebnice v digitálnej forme.

Ako povedala Mgr. Beáta Bellérová, PhD., riaditeľka SlPK, v spolupráci s Vydavateľstvom SPU boli vytypované vypredané publikácie, o ktoré by študenti mohli mať záujem. Boli tiež oslovení autori so žiadosťou o súhlas so sprístupnením starších, zdigitalizovaných, titulov alebo digitálnych verzií novších publikácií.

„Publikácie vo virtuálnej študovni sú prístupné iba v počítačovej sieti univerzity. Ich texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť, iba čítať. Kontrolovaný prístup umožňuje softvér MediaINFO. Je to softvérové riešenie pre tvorbu digitálnych knižníc, ktoré umožňuje spracovanie a zdieľanie digitalizovaného obsahu. Využívajú ho prestížne knižnice a vzdelávacie inštitúcie po celom svete. Pre svoju digitálnu knižnicu používa MediaINFO aj Centrum vedecko-technických informácií SR a na základe dohôd o spolupráci vytvorilo v tomto prostredí virtuálne knižnice troch spolupracujúcich univerzít, resp. ich knižníc - Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,“ informovala B. Bellérová. Dodala, že  SPU má predbežne podpísanú zmluvu s CVTI na využívanie MediaINFO na jeden rok, súčasťou zmluvy bola aj digitalizácia vybraných publikácií. Po uplynutí doby trvania zmluvy sa vyhodnotí úspešnosť, najmä záujem zo strany študentov a dohodne sa ďalší postup.

Obsah virtuálnej študovne (asi 130 titulov) tvoria najmä učebnice a skriptá vydané SPU. V menšej miere je zastúpená neučebnicová literatúra autorov z SPU a literatúra zo spoločenských vied (najmä ekonómie a marketingu) vydavateľov ako Wolters Kluwer, Grada, Iura Edition, Ekonóm a pod. Vedenie knižnice uvíta spätnú väzbu nielen od študentov, ale najmä od pedagógov. 

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke knižnice: http://www.slpk.uniag.sk/sk/virtu%C3%A1lna-%C5%A1tudov%C5%88a/

 

Späť