Vianočné prianie rektorky SPU v Nitre

napísal

Vážené kolegyne a kolegovia, študentky a študenti,

opäť sú predo dvermi najkrajšie sviatky v roku. A hoci stretnutie rodín pri vianočnom stromčeku a štedrovečernom stole bude tento rok ovplyvnené aktuálnou situáciou v dôsledku pandémie, prajem Vám, aby ste vzácnu vianočnú atmosféru prežili s pocitom šťastia, lásky, pokoja a harmónie.

Uplynulý rok bol pre nás všetkých veľkou výzvou. Napriek tomu sa nám podarilo zvládnuť všetky dôležité zámery a pripraviť sa na tie, ktoré nás čakajú v budúcom roku. Sme univerzita, ktorá má svoje pevné miesto v slovenskom a európskom vzdelávacom priestore, a preto verím, že aj naďalej spoločnými silami dokážeme riešiť úlohy, ktoré dnes stoja pred nami a že urobíme všetko pre to, aby sa naša univerzita naďalej úspešne rozvíjala.

Vianoce a nový rok je obdobie, keď si so všetkou úprimnosťou uvedomujeme, že udržateľnosť univerzity závisí hlavne od kvalitných medziľudských vzťahov a tvorivej  komunikácie. Aj naša univerzita sa počas adventu snažila urobiť niečo i pre druhých, pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Touto cestou sa chcem poďakovať Vám všetkým, ktorí ste nezostali ľahostajní a prispeli ste do charitatívnej zbierky pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii. Veď práve v srdečnosti a štedrosti sa prejavuje tajomstvo vianočných sviatkov.

Zaželajme si navzájom šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, najmä pevné zdravie, veľa energie a odvahy pre nové výzvy.

Nech je nový rok 2021 rokom solidarity a naplnených príležitostí.  

Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre

Späť