Veľvyslankyňami Programu Baltickej Univerzity na Slovensku sa stali študentky Marina Valenćiková a Simona Halásova

napísal

V rámci kvality vzdelávania si kladie univerzita za povinnosť ponúkať študentom možnosti zapojenia sa do medzinárodných projektov a konzorcií. Jedným z konzorcií, ktorého je SPU členom je aj Program Baltickej Univerzity, ktorý vo februári vyhlásil výzvu pre študentov stať sa BUP veľvyslancom vo vlastnej krajine, aktívne sa zapájať do tvorby aktivít BUP a rovnako sa podieľať na jeho ďalšom smerovaní. Na výzvu reagovali aj naši študenti z ktorých boli vybrané dve študentky: Ing. Marina Valenćiková (FEŠRR) a Simona Halásova (FEM). V ich práci veľvyslanca im prajem veľa úspechov.

Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Riaditeľka národného centra BUP na Slovensku

_

Simona Halásová:"Na pozíciu BUP ambasádora som sa prihlásila kvôli tomu, že som osobne v roku 2019 absolvovala konferenciu v Estónsku v rámci programu, kde som mala možnosť dozvedieť sa bližšie o aktivitách BUP a nadobudnúť mnoho nových poznatkov. Vďaka tomu by som chcela posunúť moje skúsenosti ďalej a oboznámiť študentov našej univerzity s možnosťami, ktoré im program v spolupráci s SPU ponúka. Moje očakávania zahŕňajú hlavne rozvinutie BUP komunity na univerzite a prehĺbenie partnerských vzťahov s členmi programu. Taktiež verím, že mi spolupráca otvorí nové príležitosti v budúcom profesionálnom živote."

_

Marina Valenćikova: "Do programu som sa rozhodla zapojiť aby som nadobudla viac kontaktov, čiže rozšírila si networking circle na akademickej pôde, udržala si aktívnu prítomnosť na internete a sociálnych sieťach, prostredníctvom ktorých budem mať možnosť sprostredkovať informácie a zodpovedať na otázky týkajúce sa príležitostí a nenahraditeľných skúseností, ktoré môže poskytnúť našim študentom SPU vďaka spolupráci s BUP. Očakávam, že si zdokonalím svoje schopnosti, rozviniem záujmy prevažne v oblasti marketingu a leadershipu v zabehnutej organizácii ako je BUP."

Späť