V súťaži Pre vodu 2019 zvíťazil Miroslav Čibík z FZKI

napísal

Medzi finalistami  štvrtého ročníka celoslovenskej súťaže Pre vodu, ktorej výsledky vyhlásili 13. novembra v Bratislave,  opäť nechýbali študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Prvenstvo v otvorenej kategórii získal Ing. Miroslav Čibik, doktorand na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry (školiteľka doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.). Cenu si odniesol  za diplomovú prácu Architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom, ktorú spracoval pod vedením Ing. Attilu Tótha, PhD.

V kategórii tímov obsadili druhé miesto študentky krajinnej a záhradnej architektúry: Anna Kulperová, a Andrea Zajacová a doktorandi: Ing. Miroslav Čibik a Ing. Martin Manina (Katedra krajinného inžinierstva). Ocenenie získali za prácu MY ZONE - transformácia verejného priestoru v Nových Zámkoch, ktorú spracovali pod vedením Ing.  Attilu Tótha, PhD.

Celoslovenskú súťaž Pre vodu organizuje Nadácia Ekopolis pod záštitou ministra životného prostredia. Ambíciou organizátorov je prepájať mladých nadaných ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie. Samosprávy, mimovládne organizácie, školy, či iné subjekty mali možnosť prihlásiť svoje zadanie problémovej situácie s vodou zo svojho okolia, z ktorých sa stali modelové situácie pre tohtoročnú súťaž. Väčšina nominovaných reálnych problémov sa pritom týkala zadržania alebo využitia zrážkovej vody, ako jedného z opatrení, ktorým sa dá predchádzať suchu, či povodniam. V otvorenej kategórii však mohli prísť mladí odborníci aj s vlastnou súťažnou témou.

Späť