V rámci iniciatívy #ErasmusDays predstavili aroma marketing

napísal

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa 16. októbra zapojila do iniciatívy ErasmusDays a pripravila online stretnutie a prezentácie s názvom Čo dokáže aroma marketing?  Podujatie, určené nielen študentom a zamestnancom SPU, ale aj záujemcom z radov verejnosti, sa uskutočnilo sa prostredníctvom projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá - Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii – Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology (NEUROSMARTOLOGY), č. 2018-1-SK01-KA203-046324.

Účastníkov privítala dekanka FEM prof. Elena Horská. Oboznámila ich s úspešnou činnosťou fakulty a univerzity v rámci programu Erasmus+. Pripomenula tiež 2. výročie otvorenia Laboratória spotrebiteľských štúdií, ktoré poskytuje priestor pre výskumy realizované s využitím spotrebiteľskej neurovedy aj v oblasti aroma marketingu.

Organizátori  pripravili kombináciu zaujímavých blokov zahŕňajúcich rôzne oblasti aromachológie. Predstavili prebiehajúci projekt NEUROSMARTOLOGY, príklady výskumu aromatizácie vo výrobe, fungovanie aroma marketingu v praxi, výskum aromatizácie v obchode a službách a i.

#ErasmusDays sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ nielen v celej Európe, ale aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo druhýkrát a spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, tak aj úspešné vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy. Do iniciatívy sa každoročne môže zapojiť akákoľvek inštitúcia, ktorá realizovala projekt Erasmus+ a chcela by pomôcť v šírení vízie programu a podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti.

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.erasmusdays.eu/

Go back