V celoslovenskej súťaži KRAJnštajn bodovali študentky FEM

napísal

Inovácie v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia, plastových obalov, podpory regionálnych výrobcov, pestovateľov či chovateľov... Také boli témy projektov, ktoré mohli mladí autori prihlásiť do konca marca do študentskej súťaže KRAJštajn. Projekty študentiek agrárneho obchodu a marketingu na Fakulte ekonomiky a manažmentu zaujali porotu a obsadili v súťaži prvé tri miesta.

Študentky vypracovali svoje práce v rámci predmetu európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie a vo februári odoslali do súťaže. Vyhlasovateľ hodnotil predovšetkým originalitu, kvalitu, inováciu a invenčnosť autorských prác.

Prvenstvo získal tím:  Bc. Lívia Rybecká, Bc. Daša Šimanská, Bc. Lucia Molnárová a Bc. Monika Turčíková, druhé miesto obsadila štvorica: Bc. Veronika  Hatalová, Bc. Petra Klinčíková, Bc. Lukáš Jankula a Bc. Tamara Százová a na tretej priečke sa umiestnili: Bc. Mária M. Čelková, Bc. Nikola Kunová, Bc. Katarína Bírová a Bc. Lucia Danišová.

Viac na https://www.krajnstajn.sk/

 

Späť