Univerzita udelila čestný titul štyrom emeritným profesorom

napísal

Na základe schválenia návrhov fakúlt vo Vedeckej rade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odovzdala 18. decembra rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ nasledujúcim pedagógom: Dr. h. c. prof. Ing. Danielovi Bírovi, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov (s účinnosťou od 1. novembra 2020),  prof. Ing. Ondrejovi Debrecénimu, CSc.,  z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, prof. Ing. Jánovi Tomášovi, CSc., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva a prof. Ing. Magdaléne Valšíkovej-Frey, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (s účinnosťou od 1. januára 2021).

„Názor vás a vašej generácie je pre nás vždy dôležitý,“ prihovorila sa rektorka SPU novým emeritným profesorom. „Sme radi, že si môžeme zachovať svojich profesorov a vždy budú mať na katedrách svoje miesto,“ dodala.

Späť