Trinásty ročník Klobásového festivalu ovládli prváci

napísal

Ako každoročne, aj tento rok sa v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít uskutočnil obľúbený Klobásový festival. V študentskom domove A. Bernoláka sa 13. novembra zišlo súťažných osem tímov.

Okrem študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorých bola väčšina, sa do súťaže zapojili aj doktorandi z Fakulty ekonomiky a manažmentu, poľovníci z krúžku PK BUTEO SPU Nitra a tím Smart, zložený zo zamestnancov Rektorátu SPU. Jednotlivé družstvá sa poctivo venovali príprave klobás na Katedre technológie a kvality živočíšnych produktov už týždeň vopred. Odborná komisia hodnotila klobásy v surovom, ale aj v tepelne upravenom stave.

Dekan FBP, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., vyjadril veľkú spokojnosť s kvalitou hodnotených produktov a zmienil sa aj o náročnosti rozhodovania medzi najlepšími klobásami. Porota mala neľahkú úlohu, napokon však vyhlásila výsledky. Na prvom mieste sa umiestnili študenti prvého ročníka FBP (študijný program potraviny a technológie v gastronómii), združení v tíme Pohostinní gastronómovia. Druhú priečku obsadil tím PK BUTEO SPU Nitra a tretie bolo družstvo Skupina Max. Dekan FBP sa spolu s dekanom FAPZ, doc. Ing. Petrom Ondrišíkom, PhD., zhodli na cene pre tím s najlepšou výzdobou a atmosférou pri súťažnom stole. Víťazmi sa stali poľovníci, ktorí okrem tradičnej výzdoby s poľovníckou tematikou zaujali prítomných hostí aj živou hudbou. Na záver organizátori festivalu ocenili tím Smart za vzornú reprezentáciu svojho pracoviska a snahu približovať sa študentom aj formou účasti na študentských akciách. Po oficiálnej časti pokračovala zábava v študentskom domove až do večera.

Vďaka sponzorom, ako aj schválenému projektu v rámci Výzvy na podávanie návrhov projektov na športové, kultúrne a záujmové aktivity študentov SPU, mohli organizátori súťažiacich bohato odmeniť a účastníkov festivalu pohostiť kapustnicou či čapovanými nápojmi. 

Ďakujeme všetkým súťažiacim, organizátorom a návštevníkom za vytvorenie skvelej atmosféry a tešíme sa na nadchádzajúci ročník obľúbenej študentskej akcie.

Späť