TF: Ocenenie pre profesora Vladimíra Rataja

napísal

Nadácia Claas ocenila spoluprácu s prof. Ing. Vladimírom Ratajom, PhD., z Technickej fakulty.  

Počas osláv 50. výročia založenia Technickej fakulty SPU v Nitre navštívili fakultu aj predstavitelia spoločnosti CLAAS pani Sylvia Looks (Nadácia CLAAS) a Dr. Martin.Leinker (riaditeľ CLAAS University), ktorí za dlhoročnú spoluprácu s fakultou prevzali Pamätný list TF z rúk dekana prof. Romana Gálika.

Pri príležitosti výročia TF predstavitelia spoločnosti v mene Nadácie Claas ocenili a poďakovali prof. Vladimírovi Ratajovi, za jeho prínos pri vytváraní pracovných a spoločenských kontaktov medzi študentmi a pracovníkmi fakulty a firmou Claas.

Spoločnosť CLAAS prostredníctvom svojej nadácie CLAAS Stiftung, ktorej je SPU v Nitre partnerom od roku 2010, každoročne oceňuje tri najlepšie bakalárske práce študentov TF formou motivačných štipendií vo výške do 2-tisíc eur. Zároveň vyhlasuje súťaž o Helmut CLAAS Scholarship a organizuje podujatia ako Field Robot Event a pod., kde môžu študenti prezentovať vlastné nápady a zručnosti. Spoločnosť prejavila záujem o hlbšiu spoluprácu napríklad v možnosti riešenia bakalárskych a diplomových prác priamo vo výrobnom závode spoločnosti, alebo pri testovaní vyrábaných strojov.

Späť