Technická fakulta gestoruje odborný program Agrosalónu

napísal

Na výstavisku Agrokomplex sa od 20. do 23. marca koná 4. medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky a mechanizácie Agrosalón, kontraktačno-predajná výstava Rybárstvo, ktorú organizátori tento rok obohatili o výstavu Poľovníctvo. Významnou súčasťou veľtrhu je aj sprievodný odborný program, ktorý gestoruje Technická fakulta SPU v Nitre.

Agrosalón patrí k významným poľnohospodárskym veľtrhom svojho druhu na Slovensku a predstavuje stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví.

Na ploche 22-tisíc m² sa prezentuje 140 domácich a zahraničných producentov pôdohospodárskej techniky, predstavené sú špičkové stroje a technológie európskych a svetových firiem. Ako sa vyjadril Dr.h.c. prof. Ing. Ján Jech, PhD., prezident AGRION-u – Združenia výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR, je to technika, ktorá dáva predpoklady pre výkonnejšiu a efektívnejšiu prácu avšak za predpokladu dokonalého osvojenia a zvládnutia konštrukcie a spôsobu využívania.

Hlavná myšlienka, ktorá rezonuje na veľtrhu, je využívanie satelitnej navigácie v poľnohospodárstve, uplatňovanie nových strojov a ich konštrukcia, prístrojového vybavenia a informačných technológií, práca so softwérom a pod. Na tieto témy sú zamerané aj semináre TF: Využitie satelitnej navigácie v prevádzke poľnohospodárskych strojov (Ing. Jana Galambošová, PhD.), Informácie o pohybe strojov v rastlinnej výrobe a ich využitie v manažmente (prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.), Efektívna aplikácia priemyselných hnojív pomocou automatických navigačných systémov (Ing. Miroslav Macák, PhD.), Uplatňovanie inovácií v konštrukcii sušiarní pre sušenie zrnín (Ing. Branislav Židek, PhD.), Uplatnenie technológie suchej fermentácie pri výrobe bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.),  Technológie pre neutralizáciu živočíšnych odpadov (doc. Ing. Ivan Janoško, PhD.), Problematika realizácie technických kontrol vozidiel v sektore poľnohospodárstva (Ing. Ľubomír Hujo, PhD.), Vybrané vlastnosti tuhých biopalív a ich energetické zhodnotenie (doc. Ing. Ivan Vitázek, PhD.). 

 

FOTOGALÉRIA

Späť