Technická fakulta sa prezentuje na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu

napísal

 

Na dvadsiatom šiestom medzinárodnom veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií, ktorý sa koná 21. - 24. mája na nitrianskom výstavisku Agrokomplex, má svoj stánok aj Technická fakulta SPU v Nitre.

Návštevníci veľtrhu sa v expozícii TF v pavilóne M4 môžu oboznámiť s možnosťami štúdia na fakulte, s  bakalárskymi, inžinierskymi a doktorandskými prácami a vedeckovýskumnou činnosťou jednotlivých katedier a oblastí, či už informatizácie, dopravy, spracovania materiálov a pod. Zastúpenie má aj Autoškola Akadémia, ktorá študentom prezentuje možnosť absolvovať kurz a získať vodičské oprávnenie už počas štúdia. 

Ako nás informoval doktorand Ing. Lukáš Vacho z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky, v rámci expozície návštevníkov zaujal vystavený  model autonómneho mobilného robotického zariadenia, na ktorom na fakulte skúmajú navigácie, lokalizácie a algoritmy, navrhované postupy, ktoré sa snažia  uplatňovať  v podmienkach poľnohospodárskej výroby či už v exteriéri alebo interiéri. Pozornosť púta aj komerčné zariadenie na spracovanie obrazu tak, aby užívateľ mohol interagovať s nejakým softvérom, programom. Doktorandi TF, ktorí sa  zaoberajú počítačovým videním a analýzou obrazu, na zariadení prezentujú jednoduchú hru, keď hráč ovláda jednotlivé časti programu alebo vydáva povely pre program. Tiež je vystavený funkčný model elektropneumatického zariadenia, ktorý slúži v priemyselnej  výrobe, ako aj na výučbu. Určený je na simulovanie a skúšanie uchopovacích techník alebo jednotlivých zariadení, ktoré sa využívajú v automobilovom, strojárskom priemysle a pod. 

 

Späť