Študentské vedecké konferencie 2013 a Veda mladých

napísal

Na SPU v Nitre sa pod záštitou dekanov jednotlivých fakúlt 23. apríla konali študentské vedecké konferencie a Veda mladých s medzinárodnou účasťou.  

Študentské vedecké konferencie na SPU sú príležitosťou pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia, Veda mladých pre študentov doktorandského štúdia, prezentovať vlastné vedecké a odborné práce, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií. Význam takýchto podujatí je najmä v tom, že sú zdrojom nového poznania a tiež predpokladom rozvoja spolupráce medzi domácimi a zahraničnými inštitúciami a ich pracoviskami. Aj tento rok sa okrem domácich študentov na ŠVK a Vede mladých na SPU zúčastnili aj kolegovia z partnerských univerzít.

Najlepšie práce, ktoré  vybrala odborná komisia z každej sekcie, boli odmenené Cenou dekana a zároveň sú navrhnuté na Cenu literárneho fondu. 

Už tradične fakulty vydávajú z konferencie zborník recenzovaných vedeckých príspevkov na DVD nosiči.

 

FOTOGALÉRIA

Späť