Stretnutie bývalých pracovníkov SPU

napísal

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (UO OZ PŠaV) organizovala 10. júna v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka tradičné stretnutie so seniormi, bývalými pracovníkmi SPU.

V úvode prítomných privítala predsedníčka UO doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, PhD. Následne ich krátko oboznámila s úspechmi univerzity, kde okrem iného priblížila projekt AgroBio Tech, ako aj s aktivitami UO za uplynulé obdobie. Pripomenula, že 8. apríla odborári podpísali s vedením univerzity novú Kolektívnu zmluvu na roky 2013 – 2015, ktorá je pre pracovníkov SPU výhodnejšia ako predchádzajúca. Zároveň informovala, že, žiaľ, členská základňa UO postupne klesá. „V roku 2012 SPU zamestnávala 1 137 pracovníkov, z toho bolo 450 odborárov, čo činí 39,65 %. Pokles oproti minulému roku bol 1,37 %. Z radov našich bývalých zamestnancov máme evidovaných 130 členov,“ povedala.  Na záver priblížila prácu jednotlivých komisií UO. 

Bývalých pracovníkov SPU pozdravil aj predseda AS SPU doc. Ing. Ján Weis, PhD., ktorý vyzdvihol spoluprácu senátu s vedením odborárov.  

Po oficiálnej časti nasledovalo spoločenské posedenie, v rámci ktorého mali možnosť seniori získať hodnotné dary, venované vedením univerzity, fakúlt i jednotlivých univerzitných pracovísk.

Späť