Stanovisko SPU v Nitre k médiami nesprávne interpretovanej informácii o odobratí akreditácie niektorých ŠP

napísal

Dňa 2. 7. 2020 odznela v niektorých médiách informácia, že Ministerstvo školstva VVaŠ SR, okrem iných vysokých škôl, aj Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU) odobralo akreditáciu niektorých študijných programov - environmentálne manažérstvo a technika pre biosystémy. Ohradzujeme sa voči nesprávnej interpretácii danej správy médiami, keďže informácia odznela v takom zmysle, akoby  SPU boli práva odňaté z dôvodu pochybenia.

Študijné programy - environmentálne manažérstvo (na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja) a technika pre biosystémy (na Technickej fakulte) - má SPU akreditované do 31. 8. 2020 a keďže univerzita nechce naďalej na tieto študijné programy prijímať študentov, vedome nedoručila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR správu na odstránenie nedostatkov v prípade uvedených študijných programov.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja nahradila uvedený ŠP akreditovaným ŠP environmentálny manažment (akreditovaný v roku 2017) a Technická fakulta nahradila uvedený ŠP akreditovaným ŠP manažérstvo prevádzky techniky (akreditovaný v roku 2019).

V zmysle § 35 ods. 6 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ak vysoká škola správu ministerstvu školstva nepodá v termíne určenom v rozhodnutí o priznaní príslušného práva, minister školstva priznané právo odníme.

V prípade študijných programov environmentálne manažérstvo a technika pre biosystémy SPU správu zámerne nepodala, keďže sme chceli, aby práva v uvedených študijných programoch zanikli.           Vedenie SPU v Nitre

 

Denník N: Za uverejnenie nepresnej informácie sa SPU v Nitre ospravedlňujeme a uverejňujeme Stanovisko: https://dennikn.sk/minuta/1954992/

Späť