SPU v Nitre udelila čestné doktoráty prof. Tlustošovi a prof. Kišgecimu

napísal

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 23. októbra konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, rozšírené o Vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, na ktorom bol udelený čestný titul doctor honoris causa dvom osobnostiam medzinárodnej vedy: prof. Ing. Pavlovi Tlustošovi, CSc., z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu z Univerzity v Novom Sade. Diplom a insígnie čestných doktorov im odovzdala rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová.

Na slávnostnej inaugurácii sa zúčastnili významné osobnosti akademického, spoločenského a kultúrneho života, medzi nimi aj Momčilo Babić, veľvyslanec Srbskej republiky v SR, Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Miloslav Špoták, viceprimátor Nitry,  Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie Poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, predstavitelia partnerských univerzít zo Slovenska i zahraničia, čestní doktori SPU v Nitre a ďalší vzácni hostia.

Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., je významnou vedeckou osobnosťou, ktorá podstatným spôsobom ovplyvnila rozvoj výskumu v oblasti výživy rastlín, pomaly pôsobiacich hnojív a remediácie kontaminovaných pôd. Má významnú zásluhu na vzniku a rozvoji spolupráce medzi katedrami a fakultami Českej zemědělskej univerzity v Prahe a SPU v Nitre. Vedenie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov mu navrhlo udeliť titul doctor honoris causa za významný prínos k rozvoju vedy v oblasti agrochémie a výživy rastlín, vzájomnej spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle.

 Prof. Dr. Ján Kišgeci je  významnou medzinárodne uznávanou osobnosťou, ktorá podstatným spôsobom ovplyvnila rozvoj výskumu v oblasti genetiky a šľachtenia chmeľu, ciroku, liečivých rastlín. Za zásluhy o rozvoj chmeliarstva mu bol udelený Rad Rytiera chmeľu.  V  najťažších krízových rokoch, sankcií a blokády Juhoslávie zastával post  ministra  poľnohospodárstva Srbska (1991 – 1994) a nasledujúce dva roky pôsobil ako minister poľnohospodárstva SR Juhoslávie (Srbska a Čiernej Hory). Vedenie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov mu navrhlo udeliť titul doctor honoris causa za významný prínos k rozvoju vedy v oblasti výskumu liečivých rastlín a chmeľu, za rozvoj vzájomnej spolupráce a presadzovanie autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle.

Laudácio na profesora Pavla Tlustoša 

Laudácio na profesora Jána Kišgeciho

 

 

 

Späť