SPU je na piatom mieste v rebríčku univerzít podľa záujmu o absolventov. Medzi TOP 20 fakultami je Technická fakulta

napísal

Zamestnávatelia potrebujú nových ľudí. Analýza firmy Profesia ukazuje, že nie o každého je rovnaký záujem.

Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt podľa záujmu zamestnávateľa už po dvanásty raz. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček tak nehodnotí úroveň vyučovania, ale zameriava sa na uplatnenie jednotlivých absolventov na trhu práce.

Analýza Profesie ukazuje, že iba osem percent z celkového počtu ponúk vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. V roku 2018 bolo na najväčšom portáli na Slovensku uverejnených vyše 261-tisíc pracovných ponúk. Počet ponúk, ktoré vyžadovali vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, predstavoval necelých 21-tisíc. Z toho necelá pätina nevyžadovala predošlú prax a bola vhodná pre absolventov. Ide o dôkaz, že Slováci by mali získavať prax a zaujímať sa o odvetvie, v ktorom chcú pracovať, už počas vysokoškolského štúdia.

 Najnedostatkovejší „tovar“ sú informatici

Prvé miesto v rebríčku študijných odborov podľa záujmu firiem o absolventov zostáva po roku nezmenené. Ide o informatiku. Nasleduje strojárstvo, technika, ekonomika, spoločenské vedy, stavebníctvo, filozofia, prírodné vedy, právo, zdravotníctvo a desiatku najžiadanejších odborov uzatvára pedagogika. Ďalej nasleduje umenie, šport, teológia.

Rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov

Rebríček Profesie ukazuje, že prvenstvo v záujme zamestnávateľov o absolventov medzi vysokými školami obhájila Ekonomická univerzita a 2. miesto Slovenská technická univerzita. Na 3. mieste skončila Žilinská univerzita, nasleduje Technická univerzita v Košiciach. Päticu v rebríčku univerzít podľa záujmu o študentov uzatvára Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Za ňou nasleduje Univerzita Komenského, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,  Technická univerzita vo Zvolene a do desiatky sa dostala aj Univerzita Mateja Bela.

 Rebríček fakúlt podľa záujmu o študentov

Spomedzi TOP 20 fakúlt má najžiadanejších absolventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Technická fakulta SPU v Nitre sa umiestnila na 14. mieste.

 

Viac na https://firma.profesia.sk/nie-kazdy-absolvent-je-na-trhu-prace-ziadany-toto-je-rebricek-vysokych-skol-podla-zaujmu-zamestnavatelov/

 

 

Jdi zpět