Areál SPU sa stal národnou kultúrnou pamiatkou

napísal

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím z 11. apríla 2014 areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – pavilón s aulou, bazén pred aulou, pavilón A, Z, T, CH, spojovaciu chodbu A a B s posluchárňami a laboratóriá - za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Podnet na vyhlásenie dal Ústav stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave.

Pre vyhlásenie objektu za NKP je nevyhnutné v podklade preukázať jeho významnú pamiatkovú hodnotu, to znamená súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt.

Vysokoškolský komplex SPU, postavený v rokoch 1961 – 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského z roku 1959, je jednou z najvýznamnejších realizácií tohto druhu na Slovensku a zároveň jedným z najkvalitnejších diel domáceho povojnového modernizmu. Jeho architektonické kvality, použitie nových stavebných a konštrukčných technológií, napr. dvojtraktový vákuový skelet či horizontálne konštrukcie Simplex-Record, umožňujúce vedenie inštalácií na ktoromkoľvek mieste stavby či 120 centimetrov široký okenný modul navrhnutý architektmi pre toto dielo, ktorý bol zaradený do typizačného zborníka vysokoškolských stavieb a neskôr použitý na viacerých stavbách, ako aj kompozičné a výtvarné hodnoty, ho radia k jedinečným dielam európskej architektúry. Samotní autori patria medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej architektúry druhej polovice 20. storočia.

„Areál vytvára dôležitú figúru v panoráme mesta Nitry a v priebehu rokov sa stal jedným zo symbolov mesta. Dielo bolo v období výstavby pozitívne hodnotené v domácej i zahraničnej tlači, publikovali o ňom aj v nemeckom časopise DBZ, čo bolo v tej dobe neobvyklé ocenenie domácej architektonickej produkcie. Bolo zaradené aj do väčšiny súborných publikácií o slovenskej architektúre. V roku 2006 bol Slovenský register DOCOMOMO rozšírený o diela druhej polovice 20. storočia, medzi ktorými je aj areál SPU v Nitre,“ uvádza sa okrem iného v rozhodnutí Pamiatkového úradu SR.    

O tom, že budova SPU bola a je všeobecne uznávaným dielom, svedčí aj jej zaradenie do ankety ministerstva výstavby Slovenská stavba 20. storočia (2001), kde zvíťazila v kategórii občianskych stavieb, či mnohé dobové ocenenia architekta, z ktorých asi najvýznamnejšia bola Jurkovičova cena za architektúru (1966). 

 

Články v médiách

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/316792-areal-nitrianskej-univerzity-zapisali-medzi-pamiatky/

 
 
 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/spu-nitra-areal/10487-clanok.html

http://skolskyservis.teraz.sk/fotodennik/areal-slovenskej-polnohospodarskej-un/18235-fotografia.html

http://nitra.dnes24.sk/slovensky-unikat-areal-spu-sa-stal-narodnou-kulturnou-pamiatkou-175372

http://nitraden.sk/novinky/areal-spu-vyhlasili-za-narodnu-kulturnu-pamiatku/

http://www.eurocampus.sk/joomla/index.php/12-aktuality/1023-areal-nitrianskej-spu-sa-stal-narodnou-kulturnou-pamiatkou

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/818996-vysokoskolsky-areal-spu-sa-stal-narodnou-kulturnou-pamiatkou/

http://www.dobrenoviny.sk/c/29022/vysokoskolsky-areal-spu-sa-stal-narodnou-kulturnou-pamiatkou

https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/areal-spu-sa-stal-narodnou-kulturnou-pamiatkou


 

Späť