SPU v Nitre má deväť nových profesorov. Vymenovacie dekréty si prevzali z rúk prezidentky SR

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 22. apríla dvadsaťosem nových profesorov, medzi nimi deviatich zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vymenovacie dekréty profesorov si prevzali: prof. Ing. Marta Habánová, PhD.,  z Katedry výživy ľudí FAPZ (vymenovaná v odbore výživa), prof. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., z Katedry fyziky TF (mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby), prof. Ing. Juraj Jablonický, PhD., z Katedry dopravy a manipulácie TF (dopravné stroje a zariadenia), prof. Ing. Maroš Korenko, PhD., z Katedry kvality a strojárskych technológií TF (strojárske technológie a materiály), prof. Ing. Judita Lidiková, PhD., z Katedry chémie FBP (spracovanie poľnohospodárskych produktov), prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úpravy FZKI (krajinárstvo), prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., z Katedry chémie FBP (biológia), prof. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD., z Katedry genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ (biológia), prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD., z Katedry zariadení stavieb a bezpečnosti techniky TF (mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby).

"Chcem vás požiadať, aby ste svoj dnešný úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový, ešte významnejší začiatok. Za začiatok etapy, v ktorej budete spoločnosti odovzdávať všetko, čím teraz disponujete," prihovorila sa novým profesorom prezidentka Zuzana Čaputová. "Vďaka vášmu vzdelaniu, vedeckým schopnostiam, kreativite a skúsenostiam, môžete vychovávať, kultivovať a inšpirovať našu mladú vysokoškolskú generáciu, aby v čase, ktorý príde, prevzala zodpovednosť za úspešný vývoj našej krajiny," povedala prezidentka na slávnostnom akte.

 

Screenshot: https://www.facebook.com/watch/zcaputova/

Späť