SPU v Nitre je druhá najlepšia slovenská univerzita. Potvrdzuje to nový rebríček Scimago

napísal

V najnovšom rebríčku Scimago Institutions Ranking 2020 bolo hodnotených trinásť slovenských univerzít. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa umiestnila na druhom mieste, pričom v celosvetovom hodnotení zahŕňajúcom univerzity a výskumné inštitúcie jej patrí 743. priečka.

Cieľom Scimago Institutions Ranking je poskytnúť užitočný metrický nástroj pre inštitúcie, tvorcov politík a výskumných manažérov na analýzu, hodnotenie a zlepšovanie ich činností, výstupov a výsledkov. Rebríček hodnotí akademické a výskumné inštitúcie podľa kombinovaného ukazovateľa zloženého z troch rôznych súborov zameraných na výkonnosť vo výskume (50 %), inovačné výstupy  (30 %) a spoločenský dopad meraný podľa viditeľnosti na webe (20 %).

Kritériom zaradenia inštitúcie do rebríčka bola podmienka uverejnenia minimálne 100 výstupov zahrnutých do databázy SCOPUS počas posledného roka vybraného časového obdobia. Jedným z kritérií výkonnosti vo výskume je aj percento článkov publikovaných v časopisoch s otvoreným prístupom (Open Access), ktoré bolo začlenené do hodnotenia v roku.

Viac na https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=SVK&sector=Higher%20educ.

 

Monitoring médií:

Nitra24: Najnovší rebríček TOP univerzít: V Nitre je druhá najlepšia na Slovensku

Späť