SPU sa úspešne prezentovala na jubilejnom desiatom ročníku celoslovenských dní poľa

napísal

SPU sa úspešne prezentovala na jubilejnom desiatom ročníku celoslovenských dní poľa

SPU v Nitre je už tradične spoluorganizátorom výstavy Celoslovenské dni poľa, ktorú organizuje spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín. Úspešne sa prezentovala aj na desiatom ročníku, ktorý sa uskutočnil 8. - 9. júna na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia Selice v okrese Šaľa.

Na prehliadke odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat sa zišlo vyše 140 vystavovateľov. Návštevníci mali možnosť vidieť 40 druhov rôznych poľných plodín i 50 noviniek v rámci odrôd na 710 políčkach, z toho bolo 485 zameraných na odrody a 225 na varianty ochrany a výživy plodín.

Univerzita na dňoch poľa

Na podujatí nechýbala ani naša univerzita. Na otvorení ju reprezentovala rektorka Klaudia Halászová. SPU sa prezentovala aj vo svojom stánku na hlavnej výstavnej ploche, kde boli predstavené možnosti štúdia na všetkých šiestich fakultách. Expozíciu už tradične realizovala Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou v spolupráci s Útvarom univerzitných služieb, Vydavateľstvom SPU, kvetinovú výzdobu pripravili zamestnanci Botanickej záhrady SPU.

Ako spoluorganizátor podujatia sa SPU tradične podieľa na dvojdňovom programe. Okrem prehliadky poľnohospodárskej techniky a poľných pokusov boli pre návštevníkov pripravené ukážky orby a poľných prác historickým traktorom, odborným garantom bol doc. Jozef Ďuďák z Technickej fakulty (TF), tiež zaujímavé odborné prednášky zamerané na variabilnú aplikáciu hnojív a ochranných látok, variabilnú hĺbku obrábania pôdy, telematiku a autonómne a robotické systémy v rastlinnej výrobe, ktoré viedli odborní garanti - prof. Vladimír Rataj a doc. Miroslav Macák z TF. Odborníci z TF – doc. Vladimír Cviklovič, Ing. Patrik Kósa, PhD., a doc. Martin Olejár zaujali aj autonómnym mobilným robotom SaMoRob, určeným na podporu činností v presnom poľnohospodárstve, ktorý bol vyvinutý kolektívom na Katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF.

Späť