SPU sa stala členom Americkej obchodnej komory na Slovensku

napísal

SPU sa stala novým členom Americkej obchodnej komory

Správna rada Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike (AOK) schválila koncom februára 2021 žiadosť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre o členstvo v tomto prestížnom združení. Procesu ratifikácie predchádzala úspešná spolupráca AOK s Fakultou ekonomiky a manažmentu (FEM).

Fakulta ekonomiky a manažmentu sa neustále snaží rozširovať portfólio partnerských organizácií, s ktorými spolupracuje. Z tejto filozofie vyplynuli aj rokovania s Americkou obchodnou komorou na Slovensku na jar v roku 2020, keď vznikla myšlienka ponúknuť študentom FEM predmet Skills for Success (zručnosti pre úspech), zabezpečovaný externými lektormi. Jeho výučba odštartovala v zimnom semestri 2020/2021 a stretla sa s veľmi dobrou odozvou. Študenti si pochvaľovali zameranie a praktické poznatky prezentované odborníkmi z praxe. Obsahom predmetu boli predovšetkým „soft skills“ (mäkké zručnosti manažéra), ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané na trhu práce a sú nevyhnutné pre prácu manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Jednotlivé prednášky a cvičenia prebiehali formou tréningových workshopov a zabezpečovali ich  odborníci z partnerských spoločností (Adient, Dell, IBM, Siemens, AT&T, PwC), združených v Americkej obchodnej komore.

Úspešná spolupráca vyústila do rokovaní o vstupe Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre medzi členov Americkej obchodnej komory. Ratifikačný proces bol zavŕšený schválením žiadosti o členstvo správnou radou AOK. Členstvo má univerzite priniesť viaceré benefity v podobe priameho kontaktu so spoločnosťami, ktoré sú združené v tejto asociácii, čo by prispelo k rozšíreniu možností spolupráce s praxou v oblasti vzdelávania a výskumu, ako aj v oblasti odborných praxí pre študentov.

Americká obchodná komora  na Slovensku (AOK) poskytuje svojim členom možnosť lepšie rozvíjať ich pôsobnosť a prepojenie s podnikateľskou, ale aj akademickou sférou. Jej poslaním je spolu s jej členmi zdieľať víziu Slovenska ako globálne konkurencieschopnej krajiny, ktorá môže prosperovať v rýchlo sa meniacom svete 21. storočia. Svoje poslanie sa snaží napĺňať hlavne prostredníctvom troch hlavných oblastí:

Networking: Široké portfólio podujatí AOK slúži ako ideálna príležitosť na stretnutie so zaujímavými ľuďmi z obchodnej alebo verejnej sféry, nadväzovanie nových kontaktov, zdieľanie najlepších postupov, šírenie informácií o vlastnom podnikaní a hľadanie nových obchodných partnerov.

Zdieľanie informácií: AOK poskytuje informácie o najnovšom vývoji, trendoch alebo zmenách politiky, ktoré môžu mať vplyv na podnikanie, prostredníctvom rôznych publikácií, konferencií, pracovných stretnutí alebo workshopov s odbornými prednášajúcimi.

Presadzovanie zmien: Viac ako 330 členov všetkých veľkostí a sektorov združených v AOK predstavuje silný a rešpektovaný hlas obchodnej komunity. Prostredníctvom výborov, pracovných skupín a ďalších snáh členovia majú príležitosť ovplyvňovať zásady, ktoré majú vplyv na podnikanie a verejné dianie.

 

Späť